Звіт Асоціації Українських залізничних перевізників за результатами роботи у 2019 році

З початку своєї роботи у вересні 2019 року, Асоціація Українських залізничних перевізників досягла значних успіхів у роботі по захисту інтересів приватних залізничних перевізників при запровадженні ринку приватної тяги.

Початок роботи Асоціації співпав зі значними, позитивними ініціативами запровадженими Президентом та Урядом України по лібералізації ринку залізничних перевезень з точки зору допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування.

На першому етапі реалізації зазначених ініціатив, у процесі прийняття законопроекту «Про залізничний транспорт», Асоціацією висловлені пропозиції з основних положень законопроєкту до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України. На жаль, реальні терміни розгляду Верховною Радою України законопроєкту переносяться на 2020 рік, що в свою чергу затримує вирішення низки питань, які передбачені зазначеним проектом закону.

На наступному етапі реалізації реформи, Асоціацією проведено роботу з аналізу та оцінки реального стану справ в Укрзалізниці у 2019 році. З цього питання проінформовано учасників Асоціації, основних представників ринку залізничних перевезень, Кабінет Міністрів України, Міністерство інфраструктури України та АТ Укрзалізниця, оприлюднено матеріали на офіційному вебсайті Асоціації.

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування». За умовами постанови, Мінінфраструктури визначатиме умови проведення пілотного проекту, дільниці залізничної інфраструктури загального користування та учасників пілотного проекту, які повинні дотримуватися вимог щодо безпеки перевезень.

За позицією Міністерства інфраструктури України, допуск приватної тяги до роботи дозволить частково вирішити питання дефіциту тягового рухомого складу Укрзалізниці та протестувати функціонування ринку залізничних перевезень в умовах роботи декількох залізничних перевізників, відпрацювати технічні та технологічні особливості реалізації доступу до залізничної інфраструктури, дослідити питання організації безпеки руху при експлуатації приватних поїзних формувань на залізничній мережі загального користування.

Після оприлюднення Кабінетом Міністрів України тексту постанови від 04 грудня 2019 р. № 1043 «Про реалізацію експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування», Укрзалізницею та Міністерством інфраструктури України розпочато роботу з підготовки тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування.

У межах реалізації прийнятої постанови та формування Міністерством інфраструктури України робочої групи, Асоціацією проведено порівняльний аналіз пропозицій Укрзалізниці та бізнесу, встановлено повну невідповідність пропозицій першої потребам бізнесу та запропоновано Міністерству інфраструктури України вжити консенсусних заходів щодо задоволення бізнес-інтересів.

Враховуючи експериментальний характер проекту та його стратегічну ціль – визначення стану готовності приватного бізнесу до відкритого ринку залізничних перевезень, робота Асоціації на кожному етапі впровадження експерименту є вкрай необхідною для створення дійсно відкритого, конкурентного ринку залізничних перевезень.

На протязі 2019 року Асоціацією піднято кілька принципових питань, що мають забезпечити стале функціонування ринку залізничних перевезень.

Питання ефективного виконання Указу Президента України від
08 листопада 2019 р. № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» у частині реформ залізничної галузі, невід’ємно потребує удосконалення процедур стандартизації на залізничному транспорті. Мова йде про прийняті Кабінетом Міністрів України три технічні регламенти (далі – при спільному згадуванні ТР), що регулюють функціонування залізничного транспорту:

Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1194 (далі – ТР № 1194);

Технічний регламент з безпеки інфраструктури складу залізничного транспорту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
11 липня 2013 р. № 494 (далі – ТР № 494);

Технічний регламент надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 р. № 193 (далі – ТР № 193).

Для вирішення цього питання Асоціацією наголошено та проінформовано Офіс Президента України, Кабінет Міністрів та Мінінфраструктури про те, що загадані ТР на сьогодні є незастосовними в повному обсязі та потребують заходів відповідного реагування публічних адміністрацій – Мінінфраструктури як центрального органу державної влади, що здійснює технічне регулювання у визначеній сфері та головного розробника ТР, і Кабінету Міністрів України – як центрального органу виконавчої влади, що формує технічну політику у сфері залізничного транспорту. За результатами проведеної роботи Мінінфраструктури прийнято рішення до переопрацювання ТР № 1194 та ТР № 494, а щодо ТР № 193 розроблено відповідний проект нормативно-правового акта, який сьогодні проходить визначену законодавством процедуру погодження.

Асоціацією піднято питання та проведено юридичний аналіз нормативних документів АТ Укрзалізниця, що створюють або можуть створити додаткові бар’єри «відкриття» ринку залізничних перевезень, результати якого направлено до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України. Згадані звернення мітили напрацювання Асоціації щодо створення умов для формування відкритого конкурентного ринку залізничних перевезень вантажів, а також вжиття вичерпних заходів щодо скасування наведених в доданому до звернення переліку нормативних документів як таких, що прийняті з перевищенням повноважень.

На протязі 2019 року Асоціацією прийнято участь у знакових публічних заходах залізничної галузі «Rail Cargo Business Forum» та «RAIL EXPO 2019». У процесі проведення зазначених заходів, Головою Ради Асоціації В. Кротом, представлено позиції членів Асоціації та учасників ринку щодо основних принципів реалізації доручення президента України В. Зеленського з питань лібералізації ринку залізничних перевезень.

Асоціацією проведено об’єднавчу зустріч членів асоціації та її потенційних учасників, на якій представлено ряд матеріалів стосовно ефективності роботи АТ «Укрзалізниця» в 2019 році, реального стану забезпечення рухомим складом та стану інфраструктури, обговорено питання технічних регламентів, нормативної бази, потенційних маршрутів запуску приватної тяги в межах проведення експерименту.

Кількість членів асоціації наприкінці 2019 року досягла 12 компаній ––активних учасників ринку залізничних перевезень.

Асоціацією направлено ряд звернень з питань, наведених у звіті, а саме: 9 листів до Міністерства інфраструктури України, 2 листа до Офісу Президента України, 1 лист до Міністерства фінансів України, 3 листа до Кабінету Міністрів України, 1 лист до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, 1 лист до Міністерства юстиції України. Отримано ряд відповідей від державних органів, які можуть свідчити про робочий процес розгляду пропозицій Асоціації.

Від імені Асоціації та від себе особисто хочу подякувати всім членам Асоціації та нашим друзям, а також іншим активним учасникам реформування галузі за проведену спільну роботу. Побажати в Новому, 2020, році успіхів в досягненні поставлених нами спільних завдань по запровадженню лібералізації та відкритості ринку залізничних перевезень!!!

З повагою

Голова Ради Асоціації

Володимир КРОТ